Posts tagged ‘Motivation’

Surat dari sahabat

Sekitar tiga atau empat tahun yang lalu ketika berbenturan  dengan gaya kepemimpinan bos baru (france) membuatku merasa perlu ”curhat” dengan sahabat lamaku dari jepang yang dengan arif dan pemahaman yang cerdas memberikan dorongan semangat serta membuka cakrawala berfikir yang lebih luas didalam hal membuat sesuatu keputusan penting dalam perjalanan karier didalam pekerjaan ketika itu.

(more…)